Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021

vaaliteemat

yhteinen ympäristömme.

Tahdon olla mukana tekemässä päätöksiä, joiden turvin pysäytetään ilmastonmuutos. Seuraavalla hallituskaudella tehdään tärkeitä päätöksiä ilmastomme puolesta. ”Tämä maa ei ole lahja vanhemmiltamme, vaan lainassa lapsiltamme”; intiaanien vanha sanonta, pitää sisällään totuuden, jonka mukaan tulee elää. Ilmastonmuutos tarvitsee pieniä ja isoja tekoja. 

 

koulutus ansaitsemaansa arvostukseen.

Tahdon olla palauttamassa koulutuspolitiikan suuntaa oikeaksi. Massiiviset leikkaukset koulutuksesta ja tutkimuksesta ovat rikkoneet lupauksen jokaisen lapsen ja nuoren yhdenvertaisesta mahdollisuudesta hyvään koulutukseen. Ensimmäistä kertaa tämän maan historiassa koulutuspolitiikan suunta on käännetty taaksepäin: koulutuksen vahvistamisesta koulutuksen heikentämiseen. Luottamus koulutuslupaukseen on palautettava. Sipilän hallituksen leikkaukset koulutukseen ja tutkimukseen on peruttava. 

Useat tutkimustulokset vahvistavat, että lapsen varhaisvuosiin satsattu raha tulee yhteiskunnalle moninkertaisena takaisin. Laadukas varhaiskasvatus on tehokas keino edistää lasten hyvinvointia, oppimista ja kouluvalmiuksia sekä ehkäistä syrjäytymistä. Lapsen oikeus subjektiiviseen varhaiskasvatukseen tulee palauttaa.

Perusopetuksessa tulee huolehtia siitä, että ryhmäkoot ovat toimivat, jotta uutta opetussuunnitelmaa voidaan toteuttaa. Maailma muuttuu, niin myös opetus ja oppiminen. Kouluille ja opettajille tulee taata riittävät välineet muutoksen toteuttamiseen, antaa mahdollisuudet uusien opetustapojen ja teknologian käyttöön opetuksessa.

Kaikilla tulee olla oikeus ja mahdollisuus suorittaa toisen asteen tutkinto. Tehdään toisen asteen koulutuksesta maksutonta ja taataan kaikille toisen asteen koulutuspaikka. Palautetaan opettajat ammatillisiin oppilaitoksiin ja turvataan riittävät resurssit lähiopetukselle ja ohjaukselle. 

Erityisesti sydäntäni lähellä ovat työstäni johtuen, vammaisten oikeudet ja mahdollisuudet yhdenvertaiseen koulutukseen. Olen ollut mukana laatimassa uusinta Vihreiden koulutuspoliittista ohjelmaa ja saanut seuraavat osat mukaan tekstiin : ”Turvataan jokaisen nuoren, myös vaikeasti kehitysvammaisten ja kesken koulutuksen maahan tulleiden oikeus suorittaa perusopetus loppuun. Velvoitetaan kunta tarjoamaan perusopetusta nuorelle niin kauan että hän on saavuttanut perusopetuksen oppimäärän ja saanut päättötodistuksen” sekä ”turvataan kaikille vammaisille mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja taataan, että kaikille vammaisille on olemassa soveltuvia opiskelupaikkoja”.

Korkeakoulut ovat olleet yksi tämän hallituskauden suurista häviäjistä.  Perusrahoitusta turvaavan indeksin jäädytys yhdessä muiden leikkausten kanssa on tehnyt suuren loven perustehtävien, opetuksen ja tutkimuksen, toteuttamiseen. Seuraavan hallituksen velvollisuus on korjata asia. Myös opiskelijoille tulee taata mahdollisuus täysipäiväiseen opiskeluun. Opintorahaa koskevat leikkaukset tulee palauttaa vuoden 2015 tasolle.

Laadukasta koulutusta ei ole ilman osaavia ja motivoituneita opettajia. On siis huolehdittava, että heillä on parhaat mahdolliset tiedot ja taidot työnsä menestyksekkääseen hoitamiseen. Opettajan työn vetovoimasta on pidettävä kiinni, ja opettajien osaamisen kehittämiseen läpi uran panostettava aiempaa enemmän.

 

pidetään kaikkien puolta.

Tahdon olla puolustamassa heikoimmassa asemassa olevia ja olla rakentamassa aidosti tasa-arvoista ja inhimillistä yhteiskuntaa, jossa vähennetään köyhyyttä ja ehkäistään eriarvoistumista. Ei ole meitä ja heitä, on vain yhdenvertaisia asukkaita. Sanotaan ei kaikelle syrjinnälle ja puolustetaan jokaisen oikeutta olla oma itsensä. Ollaan avoimia ja suvaitsevaisia. ”Sivistysvaltion mitta on siinä, kuinka se huolehtii heikoimmistaan”; huolehditaan, että tämä lausahdus toteutuu ja kaikissa päätöksissä pidetään heikoimpien puolta.